سرویس ها

نکته چهارم

نکته چهارم
همیشه با آرنج خم شده و شانه و بازوهای آرام و راحت پدال بزنید. این روش مانع از خستگی و تنش عضلانی می شود.همچنین به شانه های شما این امکان را می دهد که به جای انتقال لرزش ها به سایر اندام ها آنها را جذب کنند.
Read More